1. BENDROJI DALIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, įregistruotas Vandens slalomo ir turizmo klubas "Yris".

Vandens slalomo ir turizmo klubas "Yris" yra savarankiška visuomeninė organizacija vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius - vandens slalomo ir turizmo megėjus bei entuziastus, siekiančius plėsti ir vystyti vandens slalomo ir turizmo propogavimą, kelionių ir varžybų organizavimą, bei sportinius ryšius tarp panašaus profilio Lietuvos ir užsienio valstybių organizacijų.

Klube veikia turistinio inventoriaus nuomos punktas, pastoviai teikiama metodinė ir praktinė pagalba klubo nariams, šios sporto šakos mėgėjams bei kitoms suinterisuotoms organizacijoms. Vykdant programą Vandens slalomo ir turizmo klubas "Yris" glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos keliautojų sąjunga, Kauno turistų sporto klubu bei kitais Lietuvos Klubais.

fitness shop lt

2. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

- Propaguoti vandens slalomą ir turizmą, kaip sporto, poilsio, žmogaus relaksacinių poreikių tenkinimo priemonę.

- Propaguoti Lietuvos ir užsienio analogiškų klubų draugystės ir sportinio-kultūrinio bendradarbiavimo idėjas.

- Siekti gaudesnio Lietuvos vandens sporto ir turizmo mėgėjų bendradarbiavimo, plečiant asmeninius kontaktus, keliones, dalykinį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

- Plėtoti sveikatingumo ir sportinį turizmą įvairiomis keliavimo formomis, organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, skatinti gimtojo krašto pažinimą.

- Užmegzti ryšius su analogiškomis kitų valstybių organizacijomis.

3. KLUBO VEIKLOS KRYPTYS

Vandens slalomo ir turizmo klubas "Yris" koordinuoja klubo narių, savanorių, remėjų veiklą ir telkia kitų asmenų pastangas plėtojant sportinį ir sveikatingumo turizmą. Klubo veikla plėtojama šiomis kryptimis:

1. Masiniai renginiai (poilsiniai žygiai, šventės, turizmo stovyklos)

2. Sportiniai žygiai,varžybos (kelionės,raliai,maratonai ir t.t.)

3. Informacinis centras (konsultavimas, literatūra, metodinė pagalba)

4. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KELIAI

Programos įgyvendinimui klubo valdyba patvirtino 2004 m. renginių kalendorių ir pagal kurį sudarė išlaidų sąmatą (žiūr. priedą).

Kalendoriuje numatoma:

1. Masiniai renginiai - tai labiausiai prieinama ir efektyviausia relaksacinių poreikių tenkinimo priemon? įvairaus amžiaus žmonėms. Daugiausia tai keleto valandų trukmės ar vienadieniai žygiai, išvykos baidarėmis, plaustais, žiemos metu - slidėmis, rogutėmis.Propaguojami ir kompleksiniai renginiai - šventės, kurios papildomos stovyklavimo elementais, nesudėtingomis varžybomis, kultūrine programa.Vasaros metu organizuojamos jaunimo sporto ir turizmo stovyklos, kurių metu susirenka jaunimas iš visos Lietuvos.

2. Sportiniai žygiai, varžybos. Pagrindinės varžybų formos - rungtyniavimas organizatorių paruoštame maršrute arba trumpoje trasoje. Populiariausi baidarių slalomas, maratonai ir rali varžybos. Varžybų dalyviai įveikia ne tik didelius atstumus, bet dar ir spendžia papildomas orentavimosi vietovėje, gamtinių ir dirbtinių kliūčių įveikimo bei kitas papildomas keliavimo technikos užduotis.

Nutresin - Užsisakykite dabarVasara... Tai pats nuostabiausias metų laikas, tuomet viskas žaliuoja,žydi ir ilsisi nuo žiemos speigų. Tad ir dauguma mūsų tikisi pailsėti ar bent truputį laiko skirti sau savo pomėgiams. Tą supranta ir nuolat varžybose dalyvaujantys žmonės. Varžybose praleistą laiką skiriame sau. Jose dalyvauti mūsų niekas neverčia,tai darome savo noru. Vieni mūsų varžybose dalyvauja sportiniais tikslais,norėdami pasiekti kuo aukštesnius rezultatus, o gal turi ir kitokių motyvų. Kiti plaukia tiesiog norėdami pailsėti,papromogauti ar pasigrožėti gamta. Juk plaukdamas tu pamatai ir išgirsti tai,ko negali pastebėti vaikštinėdamas. Plaukdamas upe tu negirdi miesto ir automobilių triukšmo, girdi tik gamtos garsus, nematai įvairiausių pastatų ir minios žmonių,matai tik nuostabią augaliją, upės šlaitus ir raminantį bangavimą sukeltą upės tėkmės. Finišavę (tiek plaukiantys savo malonumui, tiek sportiniais sumetimais) būnam gan pavargę, tačiau tą nuovargį nustelbia patirti įspūdžiai. Ir tuomet, galima sakyti, jaučiamės maloniai pavargę. Kol vieni plaukia, kiti nuvažiuoja į būsimą stovyklavietę ir laukia sugrįžtant plaukiančiųjų. Tačiau jie nenuobodžiauja. Vieni eina grybauti ar uogauti,kiti traukia žvejoti,o treti gamta grožisi nuo kranto. Kiekvienas veikia tai,ką jis mėgsta. Atrodo finišavome ? ir baigta: renkamės savo daiktus ir važiuojame namo. Anaiptol! Mes to nedarome, pirmiausia pasistatome sau būstus, t.y.palapines ir tuomet prasideda antrasis ?maratonas?. Tačiau tai jau nebe sportinis,o įspūdžių ir nuotykių ?maratonas?. Susitinkame seniai matytus draugus iš įvairiausių Lietuvos kampelių, pasidaliname patirtais įspūdžiais bei nuotykiais. Kad ir kokie pavargę būname, susirenkame komandas, pažaidžiame futbolą ar tinklinį, vėliau sugalvojam dar ką nors. Taip nepastebimai ir prabėga tos dvi dienos. Nors ir labai nesinori, išvažiuojame namo. Tačiau išvažiuojame truputį pasikeitę. Grįžtame fiziškai pavargę,tačiau pailsėję, praturtėję morališkai ir kupini neužmirštamų įspūdžių.

Bendradarbiaujant su Lietuvos keliautojų sąjunga Vandens slalomo ir turizmo klubas organizuoja ir dalyvauja Lietuvos keliautojų sporto daugiakovės čempionate. Pažymėtina tai, kad klubo nariai tapo 1999 - 2002 m. Lietuvos daugiakovės čempionais, taip pat atskiru varžybų nugalėtojais.2001-2003 m.tarptautiniu varžybų nugalėtojais Lenkijoje .

3. Kiti renginiai ? metodinė - praktinė parama kitiems sporto klubams, kolektyvams rengiant ir vykdant turistinius renginius.

Organizuojami seminarai, susitikimai su įvairių klubų atstovais. Vykdomos kelion?s-žygiai į kitas NVS šalis.